top of page
of course i get a little curious.jpg

BIOGRAFI

Född 1960

Uppvuxen i Mjölby

Bor i Västra Harg Mjölby

Utbildad bildlärare Umeå 1984

Utbildning:

2019-20 Konstlab Lunnevad

2018- 2019 Lunnevads Konstlinje

 

Utställningar:

2020 Afterall, Galleri NP33, Norrköping

2019 Galleri Krogen Amerika, Linköping

TEXT

Bredenbergs abstrakta målningar kan ses som temporära slutsatser i ett förlopp av organisk tillblivelse och organisering av ytor, linjer, former och strukturer. Dess formspråk och uppbyggnad har ett släktskap med naturen, men inte som avbildning utan som förnimmelse, naturen som process, där färg och form ständigt ingår i en logik av uppbyggnad och nedmontering, lager av materia, färg och form som överlappar och integreras.

(Detaljbild)

bottom of page